Algemene voorwaarden

Met riool.nl zijn wij lid van Uneto-VNI en maken wij gebruik van diverse voorwaarden die Uneto-VNI voor haar leden heeft opgesteld. Op al onze werkzaamheden en overeenkomsten hanteren wij deze voorwaarden. Met deze voorwaarden heeft u alle zekerheden die meden zijn samengesteld door Consumentenbond en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. Hiermede  onderscheiden leden van de Uneto-VNI zich binnen de installatiebranche.  Door het hanteren van deze voorwaarden bent u onder andere verzekerd van garantie op het werk.

Op de verholpen verstoppingen wordt door 365riool.nl een garantie gegeven van 3 maanden. Eventuele terugkerende verstoppingen op de plaats van de eerder gereinigde leiding worden door 365riool.nl binnen deze periode gratis verholpen mits betreffende verstoppingen niet zijn of worden veroorzaakt door verzakkingen, breuk en/of overige defecten aan het rioleringsstelsel. Ook verstoppingen welke zijn veroorzaakt door oneigenlijk gebruik (zoals door substanties, obstakels en/of voorwerpen welke niet behoren te worden afgevoerd via het rioleringsstelsel) vallen buiten de (succes) garantie of (bij geen oplossing geen kosten). Tot slot geldt dat het rioleringsstelsel moet voldoen aan de binnen de branche gebruikelijke kwaliteitsnormen NEN 3215 en de NTR 3216.

 De voorwaarden van de Uneto-VNI zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 162/1992. De volgende voorwaarden kunt u hieronder downloaden. Naast deze voorwaarden hanteren wij voor servicecontracten aanvullende voorwaarden deze zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel  365 riool  kvk nr 61048607.

Algemene voorwaarden Zakelijk Uneto VNI bij uitgebreide reparatie werkzaamheden
Algemene voorwaarden Particulier Uneto VNI bij uitgebreide reparatie werkzaamheden
Algemene voorwaarden Service overeenkomst